bt番号封面搜索网站

bt番号封面搜索网站

 牡桂,叶狭于菌桂而长数倍,其嫩枝皮半卷多紫,与今宜州、韶州者相类。 此又有黄、紫两色,益可验也。

又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。 唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。

陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。取莨菪实一升治之,曝干,捣筛,生姜半斤,取汁,二物相合银锅中,更以无灰酒二升,投之,上火煎令如稠饧,即旋投酒,度用酒可及五升以来,即止煎,令可丸,大如梧子。

陶隐居以角多节,蹙蹙圆绕者为羚羊,而角极长,唯一边有节,节亦疏大者,为山羊。 许慎注《说文解字》云∶,大羊而细角。

唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。山民目为圣无忧。

Leave a Reply